121. Afbeelding nieuwe manier

Om afbeeldingen gemakkelijk in te voegen kan je gebruik maken van de extra gedefineerde stylesheet klasses.

  1. Ga met de cursor aan het begin van de paragraaf staan van waar de afbeelding moet komen.
  2. Kies voor Afbeelding > Bladeren op server > Kies een afbeelding
  3. Kies voor het tabje Geavanceerd  en voer in het veld Stylesheet-klassen één van de volgende waardes in. (let op, dit is hoofdlettergevoelig).

Er zijn 3 soorten waardes die opgegeven kunnen worden. Dat zijn vollediglinks en rechts. Bij links en rechts kan er in stappen van 10% de breedte aangegeven worden (Van links-20 tot links-80, idem voor rechts).

  • volledig, de afbeelding wordt over de volledige breedte getoond.
  • links-40, de afbeelding staat links en is maximaal 40% van de breedte van de pagina.
  • rechts-40, de afbeelding staat rechts en is maximaal 40% breed van de pagina.

Eigenschappen afbeelding pop-up