317. Affiliatie

Affiliatie

Met de affliliatemodule kunnen wederverkopers een ingestelde commissie ontvangen voor het aanleveren van bestellingen. Aan een relatie kan een affiliateaccount worden gekoppeld door te klikken op het icoon bij het relatieoverzicht. Hierdoor wordt er een scherm geopend waarbij diverse instellingen gemaakt kunnen worden.

Commissie

In het affiliatescherm kan worden ingesteld of de te ontvangen commissie een percentage of een vast bedrag is van de order. Tevens kan worden vastgelegd wat het minimale orderbedrag is voordat er een commissie wordt uitgekeerd. In het geval van een procentuele commissie kan tevens worden ingesteld of er een maximum zit aan de commissie per order.

Aanroep door affiliate

Indien de affiliate op actief staat kan de webshop worden aangeroepen met een extra code in de URL. Aan het einde van een willekeurige URL van de winkel kan de volgende code worden geplakt. /&AF=XXXXXX
Hierbij is XXXXXX de inlogcode die is opgegeven in het veld Code.
Stel de aanroep is voor de winkel: https://www.cmspecialist.nl
De affiliateaanroep wordt dan: https://www.cmspecialist.nl/&AF=XXXXXX

Nadat de shop is aangeroepen met deze URL dan is dit direct in het logbestand terug te zien.

Overzicht logbestand

In het logbestand wordt opgeslagen wanneer de winkel is aangeroepen door een affiliate. Verder wordt van elke bestelling een regel aan het logbestand toegevoegd. In deze regel slaan we behalve het ordernummer ook de instellingen op die op dat moment van kracht zijn. Indien er later een wijziging wordt gemaakt bij de instellingen dan zal dit alleen voor de nieuwe orders van toepassing zijn. In de export die gemaakt kan worden voor de gewenste tijdspanne worden deze instellingen weergegeven.