302. Artikelen

Het toevoegen van een artikel in de webshop

  1. Navigeer naar "Webshop > Artikelen > Artikelen" in de beheermodule en kies voor "Nieuw artikel".
  2. Voer een artikelnummer en een korte omschrijving in.
  3. Ga naar het tabblad "Data" en kies een btw tarief en voer de verkoopprijs inclusief btw in.
  4. Klik nu op "Opslaan en verder bewerken".
  5. Open de tab "Categorieën" en vink één of meerdere categorieën aan. Een artikel kan aan meerdere categeorieën gekoppeld worden.
  6. Ga naar de tab "Foto's" en voeg één of meerdere foto's toe.
  7. Kies voor "Opslaan", het artikel staat nu direct online in de webshop.