125. Cookies instellen

Meldingen voor cookie- of privacymelding instellen

Vanaf 25 mei 2018 is het door de nieuwe europese wet (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht gebruikers op de hoogte te stellen welke- en met welk doel informatie binnen je website of webshop verzameld wordt. Met de informatie wordt voornamelijk het klik- en bestel gedrag bedoeld die verzameld worden via tools binnen jouw website en/of tools van derden.

Instellen gebruik Privacymelding

Via "Algemeen > Overige > Instellingen" is het mogelijk om naast het melden van het gebruik van Cookies binnen jouw website, de gebruiker op de hoogte te stellen over het verzamelen van anonieme gegevens. De gegevens worden in eerste instantie zo veel mogelijk geanonimiseerd, als dit niet het geval is door bijvoorbeeld een tool die jouw in gebruik heeft genomen, is het verplicht om een ja/nee vraag te plaatsen, lees hiervoor verder;

Instellen gebruik Trackingcodes

Bij het gebruik van diverse tools (waaronder de Facebook Pixel) worden persoonsgegevens verzameld. Deze tool mag alleen ingezet worden als de gebruiker actief akkoord heeft gegeven dat je de informatie mag verzamelen. Via "Algemeen > Overige > Instellingen" is het mogelijk om een ja/nee vraag toe te voegen aan de melding, zodat jouw klant een duidelijke keuze moet maken of deze gegevens verzameld mogen worden. Tekstueel is de melding in te stellen o.b.v. het gebruik van Facebook Pixel of soortgelijke tracking-tools.