101. De basis uitleg van tekstblokken

Navigatie item (knoppen)

In het CMS kunnen navigatie items oftewel knoppen worden aangemaakt. Aan een navigatie item kan vervolgens een module of een tekstblok worden gekoppeld. Het scherm onder de knop is afhankelijk van het ontwerp opgebouwd uit een aantal vlakken. Zo is het scherm ingedeeld in blok links, blok midden, kop en blok rechts. Voor elk gedeelte kan worden opgegeven wat er aan gekoppeld wordt.

Tekstblokken

Een tekstblok is in feite niets meer dan een stuk tekst in 6 talen met een titel. De titel zorgt ervoor dat het tekstblok later gemakkelijk terug gevonden kan worden. Indien een navigatie item wordt verwijderd dan worden de eventueel gekoppelde tekstblokken nooit verwijderd. Alleen de koppeling (relatie) tussen het navigatie item en het tekstblok wordt verwijderd. Het is ook mogenlijk om een tekstblok aan meerdere navigatie items te koppelen.

Beheer navigatieitems en tekstblokken

Het beheer van de navigatie items is te vinden onder: Algemeen > Navigatie > Hoofdmenu
Het beheer van de tekstblokken is te vinden onder: Algemeen > Navigatie > Tekstblokken

Koppenstructuur

Werk binnen een pagina altijd met een duidelijke koppenstructuur (H1, H2, H3 etc.).
Hoofdonderwerp (h1)
-  Sub-onderwerp (h2)
-  Sub-onderwerp (h2)
-  -  Sub-sub-onderwerp (h3)
-  -  Sub-sub-onderwerp (h3)
-  Sub- onderwerp (h2)