107. De placeholder

Placeholder invoegen

Voor het invoegen van diverse widgets of teksblokken.

  1. Klik een keer vóór de paragraaf zodat de cursor op de gewenste plek staat.
  2. Klik op het Placeholder icoon "Placeholder" icoon.
  3. Selecteer het gewenste tekstblok of een van de modules.
  4. Klik op "Opslaan".