XML artikelfeed

Met de XML artikelfeed kunt u naar eigen inzicht artikelgegevens beschikbaar stellen voor een bepaalde klant. Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord is de feed beveiligd en dus alleen voor die klant beschikbaar waarvoor deze bedoeld is.

 

Gegevens naar eigen inzicht.

Met de keuzelijsten kunnen de gewenste gegevens worden geselecteerd. Tevens kan de veldbenaming naar eigen inzicht worden opgegeven. Er is een een link naar het artikel beschikbaar en een link naar de afbeeldingen.