401. Tabellen invoegen

Een tabel invoegen

  • Navigeer naar "Algemeen > Navigatie > Hoofdmenu" en kies aan de rechter kant voor blok "midden".
  • Klik op het icoontje Tabel.
  • Selecteer de gewenste rijen en kolommen die de tabel moet bevatten.
  • Vul de breedte eventueel in op 100 procent.
  • Vul de rest van de velden in voor de vormgeving. (Bijvoorbeeld: Als er geen randen gewenst zijn, vuld dan een '0' in.)
  • Kies voor "Ok".
  • Kies voor "Opslaan".