102. Opmaak koppen en tekst

Tekstblokken

Gebruik maken van tekstblokken i.c.m. categorieën zorgt voor overzicht, dit is echter niet verplicht maar kan handig zijn. Onder 'Algemeen' > 'Tekstblokken' maak je nieuwe tekstblokken aan of wijzig je bestaande. Je kunt deze tekstblokken vervolgens koppelen aan een pagina of instelling (4:26) naar keuze in de beheermodule.

Koppen in de tekst

Om een pagina duidelijk te presenteren, ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier wordt beoordeeld en wordt gevonden door de zoekmachines, is het belangrijk dat de tekst op een pagina op de juiste manier wordt opgemaakt.

De spelregels voor de opmaak zijn van belang voor de vindbaarheid (SEO) van de website. Zo is het van belang dat elke pagina minimaal en maximaal 1 keer een 'Kop 1' heeft. Verder wordt het aangeraden om gebruik te maken van paragrafen in de juiste volgorde. Een kop 2 of 3 wordt meestal boven een nieuwe paragraaf gebruikt, afhankelijk van de diepte van een tekst.

Juiste structuur gebruiken

De structuur kun je vergelijken met de inhoudsopgave van een boek. De h1 (kop 1) tag vertelt het onderwerp van je pagina. De h2 (kop 2) tags beschrijven de subdetails van het hoofdonderwerp. Met de h3 (kop 3) t/m h6 (kop 6) tag splits je het verder op in subonderwerpen.

Een kleine side-note: we zien vaak dat h4 t/m h6 niet nodig is in een tekst.