E-mail instellingen

Voor SPF, DKIM en DMARC

Sinds eind 2020 maken wij gebruiken van Sendinblue. Dat is een onze nieuwe externe e-mailprovider waarmee we heel uitgebreid en gecontroleerd transactionele e-mails mee afhandelen. Om er voor te zorgen dat deze belangrijke e-mails niet in de spam terecht komen moeten de volgende DNS instellingen gedaan worden. Hiermee kunnen we het bericht ondertekenen met jouw huidige domeinnaam.

 1. Stel een DKIM-record in voor mail._domainkey met de waarde:
  k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQAB
 2. Breid het bestaaande SPF-record uit met de dikgedrukte letters, of neem de volledige waarde over:
  v=spf1 a mx include:spf.cmspecialist.nl include:spf.sendinblue.com -all
 3. Stel een TXT-record in met de waarde:
  Sendinblue-code:e03ff56a198dd7433dd0f075e7e8aa9f

We kunnen we ook nog een DMARC-policy instellen. Dit betekend wel dat alle servers die e-mail versturen vanuit jouw domeinnaam (denk aan je boekhoudpakket, nieuwsbrievenprovider, salarisadministratiepakket etc.) in het SPF record moeten staan én ondertekend moeten worden met DKIM. Is dat het geval? Dan kan je ook het onderstaande DMARC-record toevoegen.

 1. Optioneel Stel een DMARC-record in voor _dmarc met de waarde :
  v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:dmarc@mailinblue.com!10m; ruf=mailto:dmarc@mailinblue.com!10m; rf=afrf; pct=100; ri=86400