E-mail instellingen

Voor SPF, DKIM en DMARC

Sinds eind 2020 maken wij gebruiken van Sendinblue. Dat is een onze nieuwe externe e-mailprovider waarmee we heel uitgebreid en gecontroleerd transactionele e-mails mee afhandelen. Om er voor te zorgen dat deze belangrijke e-mails niet in de spam terecht komen moeten de volgende DNS-instellingen gedaan worden. Hiermee kunnen we het bericht ondertekenen met jouw huidige domeinnaam.

 1. Stel een DKIM-record in voor mail._domainkey met de waarde:
  k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQAB
 2. Breid het bestaande SPF-record uit met de dikgedrukte letters, of neem de volledige waarde over:
  v=spf1 a mx include:spf.cmspecialist.nl include:spf.sendinblue.com -all
 3. Stel een TXT-record in met de waarde:
  Sendinblue-code:e03ff56a198dd7433dd0f075e7e8aa9f

We kunnen we ook nog een DMARC-policy instellen. Dit betekent wel dat alle servers die e-mail versturen vanuit jouw domeinnaam (denk aan je boekhoudpakket, nieuwsbriefprovider, salarisadministratiepakket etc.) in het SPF-record moeten staan én ondertekend moeten worden met DKIM. Is dat het geval? Dan kan je ook het onderstaande DMARC-record toevoegen.

 1. Optioneel Stel een DMARC-record in voor _dmarc met de waarde:
  v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:dmarc@mailinblue.com!10m; ruf=mailto:dmarc@mailinblue.com!10m; rf=afrf; pct=100; ri=86400